Léčba dlouhodobě nemocných

Na tomto oddělení zajišťujeme léčebnou, léčebně-rehabilitační a ošetřovatelskou péči pacientů, u kterých jejich zdravotní stav již nevyžaduje pobyt na akutních lůžkách, ale vyžaduje doléčení se stálou lékařskou kontrolou. Jedná se o pacienty ve stabilizovaném stavu k dokončení léčby akutního onemocnění, náhlého zhoršení chronické choroby či o stavy pooperační.

K hospitalizaci jsou přijímáni pacienti po překladu z odborných oddělení nebo jiných zdravotnických zařízení (interní oddělení, chirurgie, neurologie, ortopedie atd.).

Přijetí na lůžka vyžaduje doporučení ošetřujícího lékaře z akutních lůžek nemocnice nebo doporučení praktického lékaře z terénu (např. z domova či domova důchodců). Důvodem k umístění je výhradně zdravotní stav nemocného, nikoliv jeho sociální situace (v takových případech čtěte v kapitole Poskytování sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení nebo v kapitole Domov Vimperk).

Délka hospitalizace je dána výhradně zdravotním stavem pacienta.

 

Cílem pobytu na lůžku:

  • zlepšení zdravotního stavu
  • zlepšení mobility
  • nácvik soběstačnosti

jejichž účelem je návrat pacienta do domácího prostředí nebo do sociálního zařízení.

 

Primář oddělení: MUDr. Jiří Foltín

Lékaři oddělení: MUDr. Alena Kukačková, MUDr. Karel Beran, MUDr. Vladimír Novák,
                             MUDr. Josef Janoušek a MUDr. Serhii Podorohin

Vrchní sestra:  Ivana Kicová

Staniční sestra: Helena Herciková, tel.: 388 400 111

                         

Sociální pracovnice / pokladna:

Lucie Baštová, DiS. tel.: 388 400 113

 

  Standardy kvality LDN č.7 - stížnosti ve zdravotnickém zařízení včetně dotazníku dle § 52 z. č. 108/2006 Sb.