Poskytování sociálních služeb v nemocnici ve Vimperku

 Pokyny pro návštěvy pacientů od 8.6.2020
 Pokyny pro návštěvy pacientů od 22.5.2020
 


 

Zde najdete provoz ambulancí BH-Nemocnice Vimperk od května 2020

 Vzhledem ke stávající situaci zřizujeme telefonní kontakt

pro komunikaci našich klientů s rodinou a přáteli.

tel: 602 366 224 klienti Sociálních lůžek a Domova pro osoby se zdravotním postižením

tel:  776 300 009 Domov pro seniory
 

 Nově: Video kontakt  pro klienty sociální služby - více info v aktualitách

 


 

Informace pro rodinné příslušníky klientů sociálních služeb:

U vchodu pro zaměstnance je možné předat balené potraviny,
oblečení a hygienické potřeby.

Pondělí – pátek od 9:00 do 14:30 hod.

Volejte:

sociální lůžka (2 patro) 602 366 224

domov pro osoby se zdravotním postižením (3 patro) 602 366 224

domov seniorů (1 patro) 776 300 009

 


 

 

 
sociální služby jsou podporovány z rozpočtu Jihočeského kraje

Poslání sociálních služeb

Jedním z poslání BH-Nemocnice Vimperk a.s. je poskytovat sociální služby klientům, kteří potřebují při zajištění životních potřeb pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby z důvodu nemoci, zdravotního stavu (zdravotního, tělesného, smyslového, mentálního či kombinovaného postižení, věku (od 18 let výše) či jiné situace.

Posláním služeb je podporovat klienty v samostatnosti, v rozvíjení vlastních schopností, při sebeobsluze či při péči o domácnost. Podporujeme klienty ke schopnosti řešit svou vlastní situaci vlastními silami nebo s přispěním rodiny.

Smyslem služeb je zachovávat lidskou důstojnost, vycházet z individuálně určených potřeb klienta, působit na klienta aktivně, podporovat rozvoj jeho samostatnosti a motivovat klienta k činnostem, které nevedou k sociálnímu vyloučení a posilují ho v sociálním začleňování. Zajistit klientům důstojné prostředí a zacházení, zajištění biologických, psychických, sociálních i duchovních potřeb.

Smyslem činnosti BH-Nemocnice Vimperk a.s. je intenzivní, ucelená rehabilitace, a to jak zdravotní, tak i společenská a sociální, při které se klient učí, jak se vyrovnávat s novou životní situací a připravuje se na do běžného života a do kruhu své rodiny.