Poskytování sociálních služeb v nemocnici ve Vimperku


 


Realizace návštěv BH-Nemocnice Vimperk a.s.

s platností od 5.12.2020 do odvolání

 

LDN oddělení - NÁVŠTĚVY do odvolání zakázány!

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením + Sociální  lůžka        

 po předchozí telefonické domluvě se sociálním pracovníkem

tel: 736 670 621, 775 859 310, 388 400 145 


Návštěvy umožněny:  Po- Pá  14:00 – 17:00 hod. v návštěvní místnosti

Navštěvující osoba u spodního vchodu zavolá telefonem na oddělení

388 400 116 DOZP

388 400 115 SOC. LŮŽKA

a vyčká příchodu personálu

Nutno doložit negativní test POC (antigenní) nebo PCR test ne starší 48 hod. s negativním výsledkem 
nebo doklad o prodělání onemocnění COVID 19 v době 90 dnů před dnem návštěvy

Návštěva max. 2 osoby, nutno používat osobní respirátor FFP2

Doba návštěvy: max 20 minut

Testování návštěv neprovádíme, respirátory neposkytujeme!!!!!

 


 


Vzhledem ke stávající situaci zřizujeme telefonní kontakt

pro komunikaci našich klientů s rodinou a přáteli.

tel: 602 366 224 klienti Sociálních lůžek a Domova pro osoby se zdravotním postižením

tel:  776 300 009 Domov pro seniory
 

 Nově: Video kontakt  pro klienty sociální služby - více info v aktualitách

 

 


 

 

 
sociální služby jsou podporovány z rozpočtu Jihočeského kraje

Poslání sociálních služeb

Jedním z poslání BH-Nemocnice Vimperk a.s. je poskytovat sociální služby klientům, kteří potřebují při zajištění životních potřeb pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby z důvodu nemoci, zdravotního stavu (zdravotního, tělesného, smyslového, mentálního či kombinovaného postižení, věku (od 18 let výše) či jiné situace.

Posláním služeb je podporovat klienty v samostatnosti, v rozvíjení vlastních schopností, při sebeobsluze či při péči o domácnost. Podporujeme klienty ke schopnosti řešit svou vlastní situaci vlastními silami nebo s přispěním rodiny.

Smyslem služeb je zachovávat lidskou důstojnost, vycházet z individuálně určených potřeb klienta, působit na klienta aktivně, podporovat rozvoj jeho samostatnosti a motivovat klienta k činnostem, které nevedou k sociálnímu vyloučení a posilují ho v sociálním začleňování. Zajistit klientům důstojné prostředí a zacházení, zajištění biologických, psychických, sociálních i duchovních potřeb.

Smyslem činnosti BH-Nemocnice Vimperk a.s. je intenzivní, ucelená rehabilitace, a to jak zdravotní, tak i společenská a sociální, při které se klient učí, jak se vyrovnávat s novou životní situací a připravuje se na do běžného života a do kruhu své rodiny.