Domov seniorů Vimperk dle §49 Zákona č. 108/2006 Sb.

Aktualizováno: pondělí 2. leden 2023

BH-Nemocnice Vimperk, a.s. poskytuje dle § 49 zákona č.108/2006 Sb., domov pro seniory

 

Poslání:

Posláním Domova je vytvořit příjemné, přátelské prostředí pro seniory, podpora individuálních přání, respekt a tolerance k druhému.

 

kapacita: 23 lůžek

místo poskytování: hlavní budova BH-Nemocnice Vimperk a.s.

provozní doba: nepřetržitě

 

Zájemce o sociální službu může získat potřebné informace:   8:00 - 15:00 hod

Bc. Iva Doulová, 736 670 621

Bc. Jana Hanzlíčková, DiS 775 859 310

kancelář : 388 400 145

● osobně v BH-Nemocnici Vimperk a.s., Pivovarská 158, 38501 Vimperk, 3. patro

● e-mailem:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,

● požádat zdravotně sociálního pracovníka o zaslání informací poštou

 

Jednání se zájemcem o službu

● na základě řádně vyplněné žádosti s dotazníkem

● na základě osobního jednání se zájemcem v místě jeho aktuálního pobytu

 

Způsob uzavírání smluv

● uživateli je obsah smlouvy řádně a srozumitelně vysvětlen vzhledem k jeho věku a schopnostem

● smlouvu uzavírají zájemce o službu osobně, popř. zákonný zástupce a stanovený zástupce zařízení pověřený a odpovědný za uzavírání smluv

 

Žádost o poskytnutí sociální služby DOMOV SENIORU VIMPERK včetně dotazníku  dle § 49 z. č. 108/2006 Sb

 

Popis služby

Tato služba je poskytována seniorům, kteří  pro svůj zdravotní stav a nesoběstačnost potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Smyslem činnosti sociální služby je intenzivní, ucelená rehabilitace a to jak zdravotní, tak i společenská a sociální, při které se klient učí, jak zvládat životní situace. Služba je poskytována na dobu neurčitou.

 

Cílová skupina

● senioři (nad 65 let)

Podmínky odmítnutí žádosti

● osoby jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení      

● lidé, kteří hrubě porušují pravidla soužití

● osoby s akutním infekčním onemocněním

● osoby, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití 

● osoby, které nevyžadují pomoc jiné fyzické osoby

● osoby, které jsou závislé na návykových látkách (toxikomanie)

● žadatel nespadá do cílové skupiny

● zařízení neposkytuje služby o které osoba žádá

  

BH-Nemocnice Vimperk, a.s. poskytuje v rámci této služby:

● poskytnutí ubytování
● poskytnutí stravy
● pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
● pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
● zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
● sociálně terapeutické činnosti
● výchovné, vzdělávací a   aktivizační činnosti
● pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Do poskytovaných služeb nejsou zahrnuty: doplatky za léky, doplatky za inkontinentní pomůcky, doplatky za zdravotnický materiál, kompenzační pomůcky plně nehrazené zdravotní pojišťovnou, hygienické potřeby.

 

Cíle služby

Cílem je podpora a udržení soběstačnosti a samostatnosti v dílčích oblastech běžného života, řešit  sociální situaci, životní návyky. Podporovat začlenění do společnosti a ochranu před sociálním vyloučením. Touto cílenou službou   zajišťujeme   podporu   co největší soběstačnosti svým uživatelům, jejich aktivizaci a zároveň jim dodáváme jistotu.

Služba je poskytována na  samostatném oddělení. Prostředí  je bezbariérové.

 

Soukromé prostory :

K dispozici jsou  dvoulůžkové  pokoje, jednolůžkové pokoje, 4 bezbariérové koupelny, WC.   Vybaveny jsou polohovacími postelemi a nábytkem (skříně, noční stolek, stůl, křeslo, židle), televizemi. Podle potřeb uživatele může být pokoj vybaven WC křeslem, servírovacím stolkem, křeslem, stoličkou pod nohy a dalšími pomůckami sebeobsluhy (madla, hrazda) Další zařízení pokoje a výzdoba je možná na základě dohody a přání uživatele, podle možností a rozměrů pokoje a po domluvě se spolubydlícím – obrazy na stěnu, vlastní přehoz na postel, vlastní povlečení, záclony, závěsy. Zaměstnanci zařízení respektují soukromí všech uživatelů.

 

Společné prostory

  • výzdoba a vybavení odpovídá věkové skupině uživatelů a charakteru služeb a potřebám uživatelů
  • aktivizační dílna, knihovna
  • jídelna, kuchyňka
  • centrální koupelna s vanou
  • chodby
  • altány
  • park (zahrada)

 

Strava je připravována v centrální kuchyni v rozsahu 5 jídel denně.

Zdravotní    péči zajišťují lékaři, zdravotní sestry, fyzioterapeuti. Přímou péči o uživatele zajištují školení pečovatelé a pečovatelky.

Uživatelům nabízíme různé aktivity, mohou navštěvovat ergoterapeutickou dílnu, kde se věnují různým činnostem, které aktivizují jejich schopnosti (trénink paměti, čtení apod.). Podporujeme obyvatele v tom, aby se i v našem zařízení věnovali nadále svým zálibám, kterým se věnovali doma (ruční práce, apod.) Pro klienty připravujeme různé kulturní akce. Uživatelé mohou chodit na procházky, jezdit na propustky s rodinou.

Poskytujeme uživatelům v případě potřeby sociální pomoc, radu ve smyslu obhajoby vlastních práv. Umožníme klientům zařídit si důležité záležitosti i mimo zařízení Pozornost je věnována individuálním rozhovorům, aktivnímu naslouchání.  Podporujeme    a    udržujeme kontakty uživatele s rodinou. Vedeme   uživatele služby k samostatnosti, k rozvíjení a využívaní vlastních schopností při sebeobsluze. Dle individuálních potřeb uživatelům nakoupíme.

Duchovní službu poskytuje kněz nebo jáhen, kteří na požádání navštěvují zařízení.

Poskytované fakultativní služby:

● doprovod a čekání na uživatele dle požadavku – soukromá záležitost

● doprava osob a věcí dle přání uživatele

● zajištění nákupu

● pochůzky- pošta, banka, úřady

● telefonické hovory

● pedikúra  a kadeřnice

 

 ceník :

ceník služeb

ceník fakultativních služeb

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.