Pro pacienty a návštěvy

 

Návštěvní hodiny:

  • Návštěvní hodiny jsou denně od 14:00 do 17:00.
  • Ve vyjimečných případech je možno po domluvě s lékařem navštívit nemocného i mimo tuto dobu.

 

Nemocným nenoste:

  • Věci, které mohou být zdrojem infekce.
  • Obecně se nedoporučuje nosit pacientům velké množství syrového ovoce.

 

Potraviny a nápoje:

  • Pacientům je poskytována dieta, která je součástí léčby jejich nemoci.
  • Pokud hodláte nemocnému přinést nějaké jídlo nebo nápoje, je třeba se nejdříve domluvit s ošetřujícím lékařem.
  • Nevhodnou skladbou stravy můžete pacienta vážně poškodit.