Rehabilitace

Aktualizováno: úterý 8. červenec 2014 9:21

 

Poskytovaná péče

Pracoviště rehabilitace poskytuje komplexní rehabilitační péči v oboru.
Včasná rehabilitace je zároveň prováděna na všech lůžkových odděleních LDN s návazností
na ambulantní péči, včetně ergoterapie.Druhy a metody rehabilitace

  • Metody manuální medicíny: měkké vazivové techniky, manipulační a mobilizační techniky, reflexní lokomoce dle Vojty, senzomotorická cvičení, léčebná tělesná výchova.
  • Fyzikální terapie: komplexní elektroléčba, ultrazvuková terapie, laseroterapie, magnetoterapie, celotělová vodoléčba, tepelné procedury, motodlaha, cvičení na specializovaných přístrojích.
  • Ostatní metody: speciální masáže, lymfodrenáž manuální i přístrojová.

 

Odborní lékaři (tel.:  388 400 131)

MUDr. Lubor Janeček

Ordinační hodiny:         

   ČT:  12.30 – 16.30

 

MUDr. Marie Selnerová

Ordinační hodiny:    

   sudý PÁ:  8.00 – 12.00

 
Protetik:
Ordinační hodiny:
   

   sudá ST: od 12.30
 

Vedoucí fyzioterapeut: 

Fürbachová Renata

Ordinační hodiny:

   PO  PÁ:  6.00 15.30 (po dohodě i mimo

   deklarovaný čas)

 

Telefon:  388 400 125