Informace o záměru ukončení provozování zdravotních služeb ve Zdíkově

Aktualizováno: čtvrtek 26. září 2019

 

Informace o záměru ukončení provozování zdravotních služeb

 

v souladu s ust. § 59 a § 23 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

                                                                                                                        

Poskytovatel zdravotních služeb:

BH – Nemocnice Vimperk a.s.
IČO: 29015839
se sídlem: Pivovarská 158/26, Vimperk II, 385 01 Vimperk

oznamuje, že k datu 30. 11. 2019 hodlá ukončit poskytování zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství pro dospělé v místě poskytování zdravotních služeb Zdíkov 269, 384 72 Zdíkov.

V poskytování zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství pro dospělé hodlá v místě poskytování zdravotních služeb Zdíkov 269, 384 72 Zdíkov, od 1. 12. 2019 pokračovat společnost:

G8 OPEN s.r.o.
IČO: 24809781
se sídlem: 1. máje 67, 281 63 Kozojedy
(dále jen „nový poskytovatel“)

Pacienti, kteří si jako poskytovatele zdravotních služeb zvolí jiného než nového poskytovatele, mohou v termínu do 15. 11. 2019 na adrese Zdíkov 269, 384 72 Zdíkov, požádat o předání své zdravotnické dokumentace tomuto poskytovateli jimi zvolenému.

 

V Praze dne 26. 9. 2019                               

                                                                                   BH – Nemocnice Vimperk a.s.
                                                                                   Ing. Andrea Sklenářová v. r.
                                                                                   členka představenstva

 

 

Oznámení o záměru ukončení provozování zdravotních služeb v tištěné podobě