Nově provozujeme

V rámci rozšiřování a zkvalitňování služeb pro naše klienty na základě dlouhodobé zkušenosti práce se sociální hospitalizací poskytované v rámci zdravotnického zařízení naše společnost zaregistrovala nově poskytovanou službu klientům:

DOMOV VIMPERK

Jedná se o dlouhodobé pobytové služby pro osoby se zdravotním či chronickým postižením, pro které jsme schopni dlouhodobě poskytovat:

  • ubytování na dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením a odpovídajícím vybavením v samostatně odděleném patře
  • stravovací služby 5 x denně (jako jedno z mála zdravotnických zařízení podáváme teplé večeře servírované z talířů)
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • výchovné, vzdělávací a  aktivizační činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • zajišťujeme nepřetržitý odborný zdravotní dohled včetně přímé dostupnosti lékaře v místě