Poskytování sociálních služeb v nemocnici ve Vimperku


 


Návštěvy v BH-Nemocnice Vimperk a.s. od 25.10.2021  

 

Na doporučení KHS  je od 25.10.2021 do odvolání

 

 ZÁKAZ  NÁVŠTĚV
v celém zařízení
 

 
krizový štáb BH-Nemocnice Vimperk

                                 Ing. Petr Jungvirt

 

více informací najdete v AKTUALITÁCH.
 


 


Poslání sociálních služeb
 


Jedním z poslání BH-Nemocnice Vimperk a.s. je poskytovat sociální služby klientům, kteří potřebují při zajištění životních potřeb pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby z důvodu nemoci, zdravotního stavu (zdravotního, tělesného, smyslového, mentálního či kombinovaného postižení, věku (od 18 let výše) či jiné situace.

Posláním služeb je podporovat klienty v samostatnosti, v rozvíjení vlastních schopností, při sebeobsluze či při péči o domácnost. Podporujeme klienty ke schopnosti řešit svou vlastní situaci vlastními silami nebo s přispěním rodiny.

Smyslem služeb je zachovávat lidskou důstojnost, vycházet z individuálně určených potřeb klienta, působit na klienta aktivně, podporovat rozvoj jeho samostatnosti a motivovat klienta k činnostem, které nevedou k sociálnímu vyloučení a posilují ho v sociálním začleňování. Zajistit klientům důstojné prostředí a zacházení, zajištění biologických, psychických, sociálních i duchovních potřeb.

Smyslem činnosti BH-Nemocnice Vimperk a.s. je intenzivní, ucelená rehabilitace, a to jak zdravotní, tak i společenská a sociální, při které se klient učí, jak se vyrovnávat s novou životní situací a připravuje se na do běžného života a do kruhu své rodiny.

 


 
sociální služby jsou podporovány z rozpočtu Jihočeského kraje

 

 

 

 

 

 


Tento web používá soubory cookie. Jejich užití lze upravit nastavením Vašeho prohlížeče.
Bližší informace o používání cookies na našich stránkách naleznete v sekci Osobní údaje.