Poskytování sociálních služeb v nemocnici ve Vimperku

 


Poslání sociálních služeb
 


Jedním z poslání BH-Nemocnice Vimperk a.s. je poskytovat sociální služby klientům, kteří potřebují při zajištění životních potřeb pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby z důvodu nemoci, zdravotního stavu (zdravotního, tělesného, smyslového, mentálního či kombinovaného postižení, věku (od 18 let výše) či jiné situace.

Posláním služeb je podporovat klienty v samostatnosti, v rozvíjení vlastních schopností, při sebeobsluze či při péči o domácnost. Podporujeme klienty ke schopnosti řešit svou vlastní situaci vlastními silami nebo s přispěním rodiny.

Smyslem služeb je zachovávat lidskou důstojnost, vycházet z individuálně určených potřeb klienta, působit na klienta aktivně, podporovat rozvoj jeho samostatnosti a motivovat klienta k činnostem, které nevedou k sociálnímu vyloučení a posilují ho v sociálním začleňování. Zajistit klientům důstojné prostředí a zacházení, zajištění biologických, psychických, sociálních i duchovních potřeb.

Smyslem činnosti BH-Nemocnice Vimperk a.s. je intenzivní, ucelená rehabilitace, a to jak zdravotní, tak i společenská a sociální, při které se klient učí, jak se vyrovnávat s novou životní situací a připravuje se na do běžného života a do kruhu své rodiny.

 

 

 


 

NÁVŠTĚVY v BH-Nemocnice Vimperk
 

LDN

 


Domov seniorů + Sociální  lůžka
Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Z DŮVODU ZVÝŠENÉHO VÝSKYTU
ONEMOCNĚNÍ COVID-19

JE NUTNÉ MÍT PŘI VSTUPU NA ODDĚLENÍ NASAZENOU OCHRANU DÝCHACÍCH CEST - ROUŠKU,RESPIRÁTOR.

● U PACIENTŮ, KTEŘÍ JSOU NAKAŽENI COVID-19, JSOU NÁVŠTĚVY ZAKÁZANÉ.

● U PACIENTŮ BEZ NÁKAZY JSOU NÁVŠTĚVY POVOLENÉ ZA TĚCHTO PODMÍNEK: - MAX 2 OSOBY, 15-20 MIN

OCHRANU DÝCHACÍCH CEST NUTNO MÍT NASAZENOU 
PO CELOU DOBU NÁVŠTĚVY I NA POKOJI PACIENTA!

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

každý den od 14 – 16.30 hodin

Návštěvy s respiračním onemocněním nebo teplotou mají na oddělení vstup zakázán.

 

 

každý den

 

Více informací k návštěvám je uvedeno v AKTUALITÁCH.


 

 


 
sociální služby jsou podporovány z rozpočtu Jihočeského kraje

 

 

 

 

 

 


Tento web používá pouze provozně nezbytné soubory cookies.
Bližší informace o používání cookies na našich stránkách naleznete v sekci Osobní údaje.