Poskytování sociálních služeb v nemocnici ve Vimperku

 Pokyny pro návštěvy pacientů od 22.5.2020
 


 

Zde najdete provoz ambulancí BH-Nemocnice Vimperk od května 2020

  


 

 Nově: Video kontakt  pro klienty sociální služby - více info v aktualitách

 Vzhledem ke stávající situaci zřizujeme telefonní kontakt

pro komunikaci našich klientů s rodinou a přáteli.

tel: 602 366 224 klienti Sociálních lůžek a Domova pro osoby se zdravotním postižením

tel:  776 300 009 Domov pro seniory

 


 

Informace pro rodinné příslušníky klientů sociálních služeb:

U vchodu pro zaměstnance je možné předat balené potraviny,
oblečení a hygienické potřeby.

Pondělí – pátek od 9:00 do 14:30 hod.

Volejte:

sociální lůžka (2 patro) 602 366 224

domov pro osoby se zdravotním postižením (3 patro) 602 366 224

domov seniorů (1 patro) 776 300 009

 


 

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR

je od 9.3.2020 zákaz návštěv v celé nemocnici

z důvodu nebezpečí nákazy koronavirem.
 


 

 

 
sociální služby jsou podporovány z rozpočtu Jihočeského kraje

Poslání sociálních služeb

Jedním z poslání BH-Nemocnice Vimperk a.s. je poskytovat sociální služby klientům, kteří potřebují při zajištění životních potřeb pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby z důvodu nemoci, zdravotního stavu (zdravotního, tělesného, smyslového, mentálního či kombinovaného postižení, věku (od 18 let výše) či jiné situace.

Posláním služeb je podporovat klienty v samostatnosti, v rozvíjení vlastních schopností, při sebeobsluze či při péči o domácnost. Podporujeme klienty ke schopnosti řešit svou vlastní situaci vlastními silami nebo s přispěním rodiny.

Smyslem služeb je zachovávat lidskou důstojnost, vycházet z individuálně určených potřeb klienta, působit na klienta aktivně, podporovat rozvoj jeho samostatnosti a motivovat klienta k činnostem, které nevedou k sociálnímu vyloučení a posilují ho v sociálním začleňování. Zajistit klientům důstojné prostředí a zacházení, zajištění biologických, psychických, sociálních i duchovních potřeb.

Smyslem činnosti BH-Nemocnice Vimperk a.s. je intenzivní, ucelená rehabilitace, a to jak zdravotní, tak i společenská a sociální, při které se klient učí, jak se vyrovnávat s novou životní situací a připravuje se na do běžného života a do kruhu své rodiny.